Rèm bệnh viện 05

260.000 

Rèm bệnh viện tại Xanh pôn

Mầu trắng, cản sáng 60%
Lắp đặt sau 10 ngày làm việc
Bảo hành 24 tháng

ngan-hang-rem-cua

 

Danh mục: Rèm cửa bệnh viện.