Rèm lá dọc 02

  • Rèm lá dọc văn phòng
  • Mầu trắng
  • Lắp đặt sau 5 ngày làm việc
  • Bảo hành 24 tháng