Rèm vải 7

Rèm vải cản nắng có yếm trang trí

  • Mầu xanh cốm
  • Lắp đặt sau 5 ngày làm việc
  • Bảo hành 24 tháng
Mã: RV7 Danh mục: