Mành lá dọc 6

240.000  200.000 

  • Mành văn phòng cho văn phòng
  • Mầu vàng
  • Lắp đặt sau 5 ngày làm việc
  • Bảo hành 24 tháng