Mành lá dọc 1

240.000 

  • Mành lá dọc cho văn phòng
  • Mầu ghi xi măng
  • Lắp đặt sau 5 ngày làm việc
  • Bảo hành 24 tháng