Cách lắp rèm lá dọc đơn giản và hiệu quả

  • Cách lắp rèm lá dọc
  • Đo kích thước cửa sổ
  • Khoan lỗ + gắn thanh ray
  • Treo móc
  • Treo lá rèm
  • Gắn dây kéo
Danh mục: