Rèm roman tự động điều khiển từ xa, thông minh, hiện đại

1.200.000 

  • Rèm roman tự động thông minh
  • Mẫu mã : Đa dạng
  • Màu sắc : Tự chọn
  • Phụ kiện động cơ rèm
  • Hiện đại điều khiển từ xa