Hướng dẫn cách lắp đặt rèm roman đơn giản

380.000 

  • Kiểm tra cửa sổ
  • Đánh dấu vị trí
  • Đo kích thước cửa sổ và chọn rèm phù hợp
  • Lắp giá đỡ và treo rèm
  • Điều chỉnh rèm roman
Danh mục: